Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าการบันทึกภายใต้ตั้งค่า> ตั้งค่าข้อมูล > ปรับแต่ง > บันทึก.

การตั้งค่าการบันทึก
ต่อเนื่อง บันทึกข้อมูลทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมของผู้ใช้ สามารถหยุดได้เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเริ่ม / หยุด
ต่อเนื่องโดยปิด GPS ปิดใช้งานชิป GPS และบันทึกข้อมูลทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมของผู้ใช้ (เหมาะสำหรับการปั่นในร่ม) สามารถหยุดได้ชั่วคราวโดยการกดปุ่มเริ่ม / หยุด
หยุด GPS ชั่วคราว บันทึกข้อมูลทั้งหมดเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว (ผ่าน GPS) หยุดการบันทึกชั่วคราวไม่พบการเคลื่อนไหว หรือเมื่อกดปุ่มเริ่ม/หยุด
เซ็นเซอร์หยุดชั่วคราว บันทึกข้อมูลทั้งหมดเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว (ผ่าน GPS) หรือเมื่อตรวจพบพาวเวอร์ รอบขา หรือความเร็ว (ผ่านเซ็นเซอร์ความเร็ว)

หยุดชั่วคราวเมื่อทั้งหมดเป็น 0 หรือเมื่อกดปุ่มเริ่ม/หยุด

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"