Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์

เมื่อจับคู่กับแอพมือถือ Stages Link แล้ว Dash จะแสดงการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของคุณระหว่างการปั่น หากต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ให้ไปที่:เมนูหลัก > ตั้งค่า Dash > โทรศัพท์ > การแจ้งเตือน

ปิดเสียงการแจ้งเตือนชั่วคราว

หากต้องการปิดเสียงการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ชั่วคราวระหว่างปั่น ให้กดปุ่มเลือก จากเมนูปั่น เลือกปิดเสียงการแจ้งเตือนชั่วคราว จากนั้นเลือก เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน ต้องเปิดใช้การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ภายในการตั้งค่า Dash เพื่อให้ตัวเลือกปิดเสียงการแจ้งเตือนชั่วคราว ปรากฏในเมนูปั่น

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"