Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ความเร็วการอัพเดทแผนที่

การตั้งค่าอัตราการอัพเดตแผนที่จะกำหนดความถี่ที่แผนที่ของคุณจะอัพเดตระหว่างการปั่น การตั้งค่าอัตราการอัพเดทแผนที่ช่วยให้คุณประหยัดแบตเตอรี่ในขณะที่ใช้แผนที่ หรือใช้การนำทางในเส้นทาง เรียงจากมากสุด (การใช้งานแบตเตอรี่ส่วนใหญ่), เร็ว, ปกติ, ตำ่หรือประหยัดพลังงาน (ใช้แบตเตอรี่น้อยที่สุด)

หากต้องการอัพเดตการตั้งค่าอัตราการอัพเดตแผนที่ ให้ไปที่:เมนูหลัก > ตั้งค่า Dash> แผนที่และเส้นทาง > ความเร็วการอัพเดทแผนที่

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"