Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การตั้งค่าเส้นทางที่ผ่านมาแล้ว

การตั้งค่าเส้นทางที่ผ่านมาแล้วสามารถเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานเส้นทางของการปั่นปัจจุบันของคุณบนแผนที่

หากต้องการอัพเดตการตั้งค่าเส้นทางที่ผ่านมาแล้ว ของคุณไปที่:เมนูหลัก > ตั้งค่า Dash > แผนที่และเส้นทาง > เส้นทางที่ผ่านมาแล้ว

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"