Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ค่าหน่วย

ในการตั้งค่าหน่วยคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกหน่วยแยกต่างหากสำหรับเมตริกต่างๆ เลือกจากอิมเพียเรียลหรือเมตริกสำหรับแต่ละรายการในบัญชีรายการ หากต้องการอัพเดตการตั้งค่าหน่วยของคุณไปที่: เมนูหลัก > ตั้งค่า Dash > เครื่อง > หน่วย

หน่วย

ระยะทาง

กิโลเมตร หรือ ไมล์

ความสูง

เมตร หรือ ฟีต

น้ำหนัก

กิโลกรัม หรือ ปอนด์

อุณหภูมิ

เซลเซียสหรือ ฟาเรนไฮส์

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"