Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

FThr (เทรชโฮลด์ชีพจร)

Functional Threshold Heart Rate (FThr) คืออัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (bpm) ที่คุณสามารถรักษาไว้ได้เป็นเวลานานปกติถึง 1 ชั่วโมง ตัวเลขนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการตั้งค่าโซนการฝึกซ้อมโดย และการคำนวณตามอัตราการเต้นหัวใจ หากคุณกำลังฝึกซ้อมด้วยเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ คุณควรป้อนค่า FThr ที่นี่

หากต้องการอัพเดตการตั้งค่า FThr ของคุณไปที่: เมนูหลัก > ตั้งค่า Dash > การตั้งค่าผู้ใช้ > เทรชโฮลด์ชีพจร.

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"