Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

โหมดการแสดงผล

Dash มีสองสีให้เลือกใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน เลือกระหว่างโหมดกลางวันและโหมดกลางคืนขึ้นอยู่กับการใช้งานทั่วไปของคุณสำหรับโปรไฟล์ของคุณ

สามารถตั้งโหมดการแสดงผลได้ที่ เมนูหลัก > การตั้งค่า: ชื่อโปรไฟล์ > โหมดการแสดงผล

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"