Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เพิ่มกราฟปั่น

สามารถเพิ่มกราฟลงในหน้าข้อมูลใดๆ ในช่องข้อมูลขนาดใดก็ได้สำหรับตัวชี้วัดต่อไปนี้:

ตัวชี้วัดจะแสดงเป็นแกนแนวตั้งของกราฟในขณะที่แกนแนวนอนแสดงช่วงที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่กำหนดการหมุนรอบที่กำหนดหรือระยะเวลาของการขี่

เพิ่มกราฟ

หากต้องการเพิ่มกราฟลงในหน้าใดก็ตามให้ไปที่ แก้ไขหน้าข้อมูล เมนูบน Dash หรือใน Stages Link เลือกหน้าใดๆ ที่มีอยู่หรือเริ่มหน้าใหม่เพื่อเพิ่มกราฟ สามารถเพิ่มกราฟได้ถึง 20 รายการในโปรไฟล์


เวลา
ช่วง(แกนแนวนอน)

กราฟขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแบบคงที่หรือแบบไดนามิกซึ่งแต่ละแบบมีพฤติกรรมแตกต่างกัน

ช่วงคงที่

กราฟสามารถตั้งค่าได้ประมาณ 5, 20 หรือ 60 นาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาคงที่ ช่วงเหล่านี้เป็นค่าประมาณเนื่องจากค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยตามความกว้าง (จำนวนพิกเซล) ของช่องข้อมูล กราฟเหล่านี้แสดงหน้าต่างการหมุนของข้อมูลและช่วงเวลาที่ระบุไว้ที่ด้านบนซ้ายของช่องข้อมูล

กราฟช่วงคงที่จะเริ่มต้นโดยการกรอกกราฟจากซ้ายไปขวาเมื่อเวลาผ่านไป

เมื่อเวลาปั่นมากกว่าช่วงเวลาข้อมูลใหม่จะปรากฏที่ด้านขวาของหน้าจอแทนที่ข้อมูลทางด้านซ้ายของหน้าจอ


ช่วงไดนามิก

กราฟสามารถตั้งค่าให้แสดงทั้งรอบหรือปั่นได้ เมื่อเวลาผ่านไปและกราฟมาถึงจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลช่วงเวลาจะปรับเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในช่องข้อมูลได้

ช่วงเวลารอบสุดท้าย

การขยายรอบล่าสุดจะช่วยให้คุณแสดงกราฟแบบคงที่ที่มีข้อมูลสำหรับการวัดที่เลือกจากรอบสุดท้ายของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการดูความพยายามหลังจากเสร็จสิ้น

กฎการบันทึก

  • หากตั้งค่าการบันทึกเป็นต่อเนื่องเวลาหยุดจะปรากฏบนกราฟ

  • หากการบันทึกถูกตั้งค่าเป็นหยุดชั่วคราวใดๆ เฉพาะข้อมูลจากการปั่นนั้นเปิดใช้งานอยู่บนกราฟ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"