Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ลบโปรไฟล์

ในการลบโปรไฟล์กิจกรรม คุณต้องเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการลบ จากนั้นไปที่:เมนูหลัก > ตั้งค่า: ชื่อโปรไฟล์ > ลบ: ชื่อโปรไฟล์

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"