Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การบันทึก

การตั้งค่าการบันทึกจะกำหนดว่า Dash จะหยุดชั่วคราวในระหว่างกิจกรรมของคุณหรือไม่ ในส่วนนี้คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดเฉพาะของคุณตามโปรไฟล์กิจกรรมปัจจุบัน ทำให้คุณสามารถใช้การตั้งค่าการบันทึกที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละโปรไฟล์ คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าการบันทึกในเมนูหลัก > การตั้งค่า: ชื่อโปรไฟล์ > การบันทึก

การตั้งค่าการบันทึก

ต่อเนื่อง

บันทึกข้อมูลทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมของผู้ใช้ สามารถหยุดได้เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเริ่ม / หยุด

ต่อเนื่องรวมเวลาหยุด GPS

ปิดใช้งานชิป GPS และบันทึกข้อมูลทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมของผู้ใช้ (เหมาะสำหรับการปั่นในร่ม) สามารถหยุดได้ชั่วคราวโดยการกดปุ่มเริ่ม / หยุด

หยุด GPS ชั่วคราว

บันทึกข้อมูลทั้งหมดเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว (ผ่าน GPS) หยุดการบันทึกชั่วคราวถ้าไม่พบการเคลื่อนไหว หรือเมื่อกดปุ่มเริ่ม / หยุด

เซ็นเซอร์หยุดชั่วคราว

บันทึกข้อมูลทั้งหมดเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว (ผ่าน GPS) หรือ เมื่อตรวจพบ วัตต์ รอบขา หรือความเร็ว (ผ่านเซ็นเซอร์ความเร็ว) หยุดชั่วคราวเมื่อค่าทั้งหมดเป็น 0 หรือ เมื่อกดปุ่มเริ่ม / หยุด

 

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"