Dash M200/L200 - โหมดการแสดงผล

โหมดการแสดงผล

Dash มีสองสีให้เลือกใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน เลือกระหว่างโหมดสว่างและโหมดมืดตามการใช้งานทั่วไปสำหรับโปรไฟล์ของคุณ

โหมดการแสดงผลสามารถตั้งค่าได้ที่ ตั้งค่า> โหมดการแสดงผล.

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"