Dash M200/L200 - บันทึกการปั่น

บันทึกการปั่น

เมื่อคุณติดตั้งขายึดไมล์ Dash เข้ากับจักรยานของคุณแล้ว เรียนรู้วิธีการใช้งานตัวเครื่อง และการตั้งค่าข้อมูลของคุณ คุณก็พร้อมที่จะใช้งาน

ส่วนนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับฟังก์ชั่นพื้นฐานเพื่อบันทึกการปั่นตั้งแต่ต้นจนจบ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"