Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

การใช้งานตัวเครื่อง

กดปุ่มเริ่ม/หยุด ที่ด้านข้างเพื่อใช้งานอุปกรณ์และเริ่มใช้งาน Dash เมื่อคุณเปิดเครื่อง Dash เป็นครั้งแรก การตั้งค่าตัวช่วยสร้างจะให้คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีใช้แต่ละปุ่ม

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อทำความคุ้นเคยกับปุ่มและคุณสมบัติด้านนอกอื่นๆของ Dash

รุ่น L200 แสดงด้วยลูกศรตัวเลข

แผนภาพชิ้นส่วน
ID รูปสัญลักษณ์ ฟังก์ชัน
1 เริ่ม/หยุด, เปิดปิด: กดเพื่อเปิดอุปกรณ์จากนั้นกดเพื่อเริ่ม/หยุดกิจกรรม หากต้องการปิดอุปกรณ์ให้กดปุ่มนี้เป็นเวลา 2 วินาที แล้วเลือกเมนูปิดอุปกรณ์
2 ปุ่มรอบ/ย้อนกลับ:ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าหรือเริ่มรอบใหม่ระหว่างการปั่น
3 ปุ่มลูกศร: ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูหน้าการปั่นและเมนู
4 ปุ่มเลือก: ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกรายการบนจอแสดงผล
กดปุ่มนี้ระหว่างการปั่นเพื่อเข้าถึงเมนูการปั่น หรือกดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูทางลัด
5 ปุ่มลูกศร: ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูหน้าการปั่นและเมนู
6 ตำแหน่งการติดตั้ง: แบบหมุน 45 องศา
7 ตำแหน่งติดตั้งสายคล้อง: สำหรับติดตั้งสายคล้อง
8 พอร์ต Micro-USB: สำหรับชาร์จอุปกรณ์และถ่ายโอนข้อมูล

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"