Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

การติดตั้ง Mount Anywhere

Mount Anywhere ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในหลากหลายตำแหน่งบนจักรยานของคุณ เช่น คอจักรยาน แฮนด์จักรยาน หรือส่วนต่อขยายแอโร่บาร์

อุปกรณ์ในชุด:

  1. ขายึดแบบหมุนได้
  2. ยางรัด
  3. ยางรัดเล็ก

ขั้นตอนการติดตั้ง:

  1. วางขายึดแบบหมุนได้ในแนวที่ถูกต้องสำหรับแนวตั้ง (a) หรือ แนวนอน (b) แนวตั้ง.
  2. ยืดยางเส้นแรกรอบจุดยึดที่มุมแล้วคล้องไว้ใต้แฮนด์หรือคอจักยานไปยังจุดยึดตรงข้าม สำหรับแฮนด์ขนาดใหญ่หรือคอจักรยาน ให้ใช้ยางขนาดใหญ่ สำหรับส่วนต่อขยายของแอโร่บาร์และแฮนด์จักรยานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ให้ใช้ยางขนาดเล็ก
  3. ยืดยางอันที่สองเหนือจุดยึดที่เหลือจุดใดจุดหนึ่ง แล้วพันไว้ใต้แฮนด์จักรยานหรือคอจักรยานไปยังจุดยึดที่อยู่ตรงข้ามกัน สร้างรูปแบบ x

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"