Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

การติดตั้งและถอด Dash

กำลังติดตั้งแดชบนตัวยึด

  1. ติดตั้งตัวยึดตามข้อกำหนดที่เหมาะสม (ดูการติดตั้งตัวยึด)
  2. ปรับทิศทาง Dash ในตำแหน่งแนวนอนและลด Dash ลงตัวยึด
  3. หมุน Dash ตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคตำแหน่ง

ในการถอด Dash:

หมุนแดช 90 องศาแล้วค่อยๆ ยกขึ้น

การถอด Dash ออกจากตัวยึด

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"