Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

การชาร์จไฟ

พอร์ต USB ที่ด้านล่างของ Dash

วิธีชาร์จ Dash ของคุณ:

  1. ยกยางฝาครอบกันฝุ่น (1) ขึ้นเบาๆ เพื่อใช้พอร์ต Micro-USB (2)
  2. เสียบขั้ว Micro-USB (3) เข้ากับพอร์ตและเสียบปลั๊ก USB เข้ากับเครื่องชาร์จติดผนัง 5 โวลต์ ที่ได้รับการรับรอง หรือพอร์ต USB 2.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (4)
  3. Dash จะใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง * ในการชาร์จเมื่อเสียบเข้าสาย USB 2.0 กับแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์

* เวลาในการชาร์จอุปกรณ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าจอแสดงผลเปิดหรือปิดอยู่

เพื่อยืนยันว่า Dash ของคุณกำลังชาร์จไฟขณะที่เครื่องปิดอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อปลุกหน้าจอซึ่งจะแสดงภาพแบตเตอรี่ที่แสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันเป็นเวลา 10 วินาที กดปุ่มใดๆ ในขณะที่หน้าจอเปิดอยู่เพื่อเปิด Dash หาก Dash ไม่ชาร์จ เครื่องจะบู๊ตได้ตามปกติโดยไม่แสดงหน้าจอระดับแบตเตอรี่

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"