Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

วิธีดูแลอุปกรณ์

การทำความสะอาดเป็นประจำ: ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเฉพาะฝุ่นและสิ่งสกปรกออก อย่าใช้สารเคมีที่รุนแรงทำความสะอาด อาจทำให้ตัวเรือนพลาสติกเสียหาย ห้ามการแช่ ห้ามการฉีดของเหลวหรือน้ำใดๆ ลงในซีลอุปกรณ์และห้ามการขัดถู / การขูดที่รุนแรงของพื้นผิวอุปกรณ์

การบำรุงรักษา: ไม่สามารถซ่อมแซมรายการภายในของหน่วย Dash ได้ ไม่มีรายการใดๆที่สามารถซ่อม และไม่ควรพยายามปรับหรือแก้ไขอุปกรณ์ภายใน

ระบบป้องกันน้ำ: Stages Dash ถูกออกแบบมาเพื่อให้ป้องกันน้ำได้ดี และผ่านการทดสอบเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าได้ถึงระดับมาตรฐาน IPX7 (ระดับความลึก 1 เมตร) ป้องกันน้ำสำหรับสภาพการขี่จักรยานบนถนนและออฟโร้ด โปรดทราบว่านี่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสภาพโดยรวม และอายุของอุปกรณ์สามารถลดลงรวมไปถึงระบบป้องกันน้ำ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"