Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

แผนที่

ดาวน์โหลดพื้นที่บนแผนที่ลงใน Dash M200 หรือ L200 เพื่อช่วยในการนำทางเมื่อปั่นไปยังที่ใหม่ๆ หรือช่วยคุณค้นหาเส้นทางใหม่ผ่านพื้นที่ที่คุ้นเคย

แผนที่บนกระดานของ Dash มีรหัสสีเพื่อช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางที่ดีขึ้นสำหรับการปั่นจักรยาน และยังสามารถเลื่อนและซูมได้อีกด้วย

หากต้องการเพิ่มหน้าแผนที่ ให้ไปที่ ตั้งค่า > แก้ไขหน้าข้อมูล > เพิ่มหน้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ:ในการเข้าถึงเมนูปั่นจากหน้าแผนที่ให้ใช้ปุ่มเริ่ม/หยุด เพื่อหยุดรถชั่วคราว

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"