Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

เส้นทางที่ชื่นชอบ

เส้นทางที่ชื่นชอบจากปฏิทินเส้นทาง Stages Link ของคุณจะปรากฏในไฟล์ > เส้นทาง รายการ

ในการเพิ่มเส้นทางในรายการที่ชื่นชอบของคุณให้ลากจากแถบด้านข้างของเส้นทาง (ทางด้านขวาของปฏิทิน) ลงในส่วนรายการที่ชื่นชอบบนเว็บไซต์ Stages Link

หากต้องการซิงค์เส้นทางโปรด คุณต้องเชื่อมต่อ Dash กับแอป Stages Cycling

หากต้องการลงทะเบียนบัญชี Stages Link คลิกที่นี่

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"