Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

หยุดชั่วคราว / ปั่นต่อ

หน้าจอหยุดชั่วคราว กับ ปั่นต่อ ที่ด้านบนของเมนู

ปุ่มเริ่ม/หยุด จะหยุดการปั่นที่กำลังดำเนินอยู่ชั่วคราว จากเมนูหยุดปั่นชั่วคราว คุณสามารถ:

  • ปั่นต่อ
  • สิ้นสุดการปั่นและบันทึก
  • สิ้นสุดการปั่นและลบ (ลบการปั่น)
  • เลือกเส้นทางหรือการออกกำลังกาย
  • ตั้งตำแหน่ง GPS อัตโนมัติ
  • เลื่อนการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์
  • แก้ไขหน้าปัจจุบัน
  • เข้าสู่เมนูหลัก

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"