Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

การเริ่ม / หยุดการปั่น

กดปุ่มเริ่ม/หยุด เริ่มและหยุด เพื่อเริ่มการเดินทาง

หากต้องการเสร็จกิจกรรมปั่นให้กดปุ่ม เริ่ม/หยุดการปั่น เริ่มและหยุด จากนั้นเลือกจบการปั่น&บันทึก จากเมนู

เมนูหยุดชั่วคราวพร้อมไฮไลต์การปั่นต่อ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"