Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

วงล้อสี

วงล้อสีที่เต็มไปด้วยสีส้มและแสดง 158 วัตต์

วงล้อสีเป็นการแสดงภาพของโซนปัจจุบันของคุณ วงล้อสีจะแสดงโซนวัตต์หรืออัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ระหว่างการออกกำลังกาย วงล้อสีจะเน้นช่วงเป้าหมายการออกกำลังกายบนหน้าปัดโซน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงทั้งค่าปัจจุบันและค่าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เสียสมาธิบนท้องถนน หรือทางเดินข้างหน้า

ดูเพิ่มเติมที่: โซนพาวเวอร์และโซนอัตราการเต้นของหัวใจ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"