Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

ข้อมูลเป้าหมาย

ข้อมูลเป้าหมายการออกกำลังกายจะปรากฏในช่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับตัวชี้วัดที่ตั้งเกณฑ์ไว้ ตัวอย่างเช่น หากขั้นตอนการออกกำลังกายมีเป้าหมายกำลัง 150-200w “150-200w” จะปรากฏใต้ช่องข้อมูลที่มีวัตต์อยู่ในนั้น

ข้อมูลเป้าหมายสามารถเพิ่มไปยังหน้าการปั่นของคุณโดยการเพิ่มตัวชี้วัดจากหมวดการออกกำลังกาย

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"