Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

กราฟออกกำลังกาย

กราฟการออกกำลังกายแสดงตัวอย่างการออกกำลังกายทั้งหมดโดยขั้นโทนสีรหัสสีของการออกกำลังกายตามโซนของคุณ กราฟการออกกำลังกายจะซูมไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันในช่วง 30 วินาทีแรกจากนั้นจะแสดงช่วงเวลาปัจจุบันและอีก 4 ช่วงเวลาถัดไป ค่าวัตต์หรืออัตราการเต้นของหัวใจจะถูกซ้อนทับด้านบนของเป้าหมายในกราฟ กราฟการออกกำลังกายสามารถเจอได้ในหมวดการออกกำลังกายของเมนูช่องข้อมูล

กราฟแสดงการออกกำลังกายเป็นช่องข้อมูลด้านล่าง

ในการเพิ่มกราฟการออกกำลังกายไปยังหน้าการปั่นของคุณ โปรดดู: แก้ไขช่องข้อมูล

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"