Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

ขอจับคู่

Dash สามารถสแกนหาเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติและขอให้จับคู่กับเซ็นเซอร์ที่ค้นพบได้ หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการขอจับคู่ ให้ไปที่ การเชื่อมต่อ > จัดการเซ็นเซอร์ > ขอจับคู่. หากเปิดใช้งาน ให้เลือก หยุดถามฉัน จากการเพิ่มการซ้อนทับเซ็นเซอร์ เพื่อหยุดการสแกนเซ็นเซอร์อัตโนมัติเมื่อใดก็ได้

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"