Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

จัดการเซ็นเซอร์

จัดการเมนูเซ็นเซอร์โดยเน้นที่เพิ่มเซ็นเซอร์

เมนู จัดการเซ็นเซอร์(การเชื่อมต่อ > จัดการเซ็นเซอร์) ให้คุณเพิ่มเซ็นเซอร์ (เซ็นเซอร์ใหม่หรือเซ็นเซอร์ที่จับคู่กับโปรไฟล์อื่น) รวมถึงดูเซ็นเซอร์ที่เพิ่มในโปรไฟล์กิจกรรมปัจจุบัน จากเมนูนี้คุณยังสามารถเลือกเซ็นเซอร์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซ็นเซอร์นี้อัพเดตการตั้งค่าเซ็นเซอร์หรือลบเซ็นเซอร์

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"