Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

หน่วย

ในการตั้งค่าหน่วยคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกหน่วยแยกต่างหากสำหรับเมตริกต่างๆ เลือกจากอิมเพียเรียลหรือเมตริกสำหรับแต่ละรายการในบัญชีรายการ หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าเครื่อง ให้ไปที่ ตั้งค่า > ตั้งค่า Dash > หน่วย

หน่วย
ระยะทาง กิโลเมตร หรือ ไมล์
ความสูง เมตร หรือ ฟีต
น้ำหนัก กิโลกรัม หรือ ปอนด์
อุณหภูมิ เซลเซียสหรือ ฟาเรนไฮส์

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"