Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

การแจ้งเตือนเมื่อหยุดชั่วคราว

การแจ้งเตือนการหยุดรถชั่วคราวจะทำงานเมื่อการตั้งค่าการบันทึกของ Dash ทริกเกอร์การหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติ (เช่น เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว/ความเร็ว 0 ไมล์ต่อชั่วโมง)

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าการหยุดปั่นชั่วคราว ให้ไปที่ตั้งค่า > ตั้งค่า Dash > การแจ้งเตือน > หยุดปั่นชั่วคราว

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"