Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

การแจ้งเตือนข้อความนำทาง

การตั้งค่าข้อความนำทาง สามารถปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานในการนำทาง คุณสามารถเลือกเสียงเตือน ข้อความ แจ้งเตือนทั้งสอง หรือไม่มีการแจ้งเตือน

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าตัวชี้นำการนำทาง ให้ไปที่ ตั้งค่า > ตั้งค่า Dash > แผนที่และเส้นทาง > ตัวชี้นำการนำทาง.

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"