Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

แก้ไขช่องข้อมูล

แก้ไขเมนูช่องข้อมูลโดยไฮไลท์ช่องหมวดหมู่

ช่องข้อมูลแต่ละช่องสามารถปรับแต่งได้มาก ทำให้คุณสามารถเลือกเมตริก การดำเนินการ ช่วง และขนาดช่องได้ ช่องข้อมูลสามารถปรับแต่งได้บนเรือนไมล์ Dash และบนแอป Stages Cycling

หากต้องการอัปเดตช่องข้อมูลบน Dash ให้ไปที่ ตั้งค่า > แก้ไขหน้าข้อมูล > เลือกหน้า > แก้ไข

เมนูช่องข้อมูล

ประเภท เลือกหมวดหมู่เพื่อเข้ารายการหน่วยวัดต่างๆ
เมทริก เลือกเมทริก
การทำงาน เลือก การดำเนินการ เช่นค่าเฉลี่ย หรือค่าสูงสุด
ระยะ เลือกช่วงเวลาเพื่อคำนวณการทำงานของคุณ เช่น รอบ หรือการปั่น (ปั่นทั้งหมด)

หมายเหตุ: สำหรับการอ่านทันทีให้เลือก การดำเนินการ: เฉลี่ย ระยะ: ทันที

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"