Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

กราฟอัตราการเต้นของหัวใจ

อัตราการเต้นของหัวใจจะแสดงเป็นแถบสีตามโซนอัตราการเต้นหัวใจส่วนตัวของคุณ มาตราส่วนเริ่มต้นของช่องกราฟอัตราการเต้นของหัวใจคือ FTHR+10%

สีของโซนอัตราการเต้นของหัวใจ
โซน สี
โซน 1 สีฟ้า
โซน 2 สีเขียว
โซน 3 สีเหลือง
โซน 4 สีส้ม
โซน 5 สีแดง
โซน 6 สีม่วง
โซน 7* สีชมพู

*อัตราการเต้นของหัวใจเริ่มต้นของ Stages ประกอบด้วย 6 โซน แต่สามารถเพิ่มได้อีกเมื่อโซนถูกปรับแต่งในแอป Stages Cycling

FTHR แสดงบนกราฟเป็นเส้นประ หากอัตราการเต้นของหัวใจเกิน FTHR+10% กราฟจะปรับขนาดให้ตรงกับค่าสูงสุดในช่วงปัจจุบัน

วงล้อสีกราฟอัตราการเต้นของหัวใจ Dash แสดงขึ้น

เมื่อค่านั้นไม่แสดงอีกต่อไป เนื่องจากข้อมูลกราฟถูกแทนที่ด้วยช่วงคงที่ กราฟจะปรับมาตราส่วนเพื่อกลับไปเป็นค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดหรือเป็น FTHR+10%

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"