Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

กราฟรอบขา

รอบขาจะแสดงเฉดสีน้ำเงินที่เปลี่ยนจากสีมืดไปเป็นโทนสีสว่างเมื่อรอบขาเร็วขึ้น สเกลที่เป็น <110 รอบต่อนาทีหรือค่าสูงสุดที่บันทึกไว้ในช่วงการแสดงผลหากรอบขาสูงกว่า 110 รอบต่อนาที

ตั้งค่ากราฟรอบขาสีน้ำเงินเข้มเป็นเวลา 4 นาที

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"