Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

ค่า FTP

Function Threshold Power (FTP) เป็นวัตต์สูงสุดที่คุณสามารถปั่นอยู่ได้นาน 1 ชั่วโมง ค่าพวกนี้เป็นค่าพื้นฐานสำหรับการตั้งค่าการซ้อมโซนวัตต์ของคุณ และการคำนวณค่าพื้นฐานอื่นๆ เช่น TSS, T-Score และ IF หากคุณกำลังฝึกซ้อมด้วยพาวเวอร์มิเตอร์ คุณควรป้อนค่า FTP ที่นี่

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่า FTP ให้ไปที่ตั้งค่า > ตั้งค่าผู้ใช้งาน > FTP

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"