Accessories - การใช้เซ็นเซอร์ Stages Pulse Heart Rate

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ Stages Pulse ™ (SCHR2) เป็นเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมต่อโปรไฟล์อุปกรณ์ 2 รายการ (ANT + และ Bluetooth LE) พร้อมกัน ไฟ LED แสดงการยืนยันด้วยภาพสำหรับการจับคู่การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและระดับแบตเตอรี่

เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจต่อได้กับแอปออกกำลังกายและอุปกรณ์ ANT+ หลายตัว และมาพร้อมกับสายคาดหน้าอกอิเล็กทรด ผ้านุ่มพิเศษซึ่งออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและแก้ปัญหาการขาดการเชื่อมต่อ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"